Книги

Автоматика протиаварійного управління електроенергетичних систем

Сокол, Є.І.; Сендерович, Г.А.; Гриб, О.Г.; Запорожець, А.О.; Дяченко, О.В.; Самойленко, І.О.; Скопенко, В.В.; Карпалюк, І.Т.; Швець, С.В.; Черкашенко, М.В.; Старенький, В.П.; Захаренко, Н.С.; Рудевич, Н.В.; Тесик, Ю.Ф.; Пронзелева, Ю.С,; Фурсова, Г.В. У даному підручнику розглянуті фізичні основи функціонування, методи реалізації і побудова пристроїв автоматики протиаварійного управління електроенергетичних систем. Розглянуті питання, пов’язані з автоматикою повторного включення, резервування, частотного розвантаження. Знайшли відображення питання запобігання неприпустимих змін режимних параметрів, зокрема, автоматики запобігання порушення стійкості та автоматики ліквідації асинхронного режиму роботи. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, що спеціалізуються в області автоматизації електроенергетичних систем.

Релейний захист електроенергетичних систем

Сокол, Є.І.; Сендерович, Г.А.; Гриб, О.Г.; Запорожець, А.О.; Дяченко, О.В.; Самойленко, І.О.; Скопенко, В.В.; Карпалюк, І.Т.; Швець, С.В.; Черкашенко, М.В.; Старенький, В.П.; Захаренко, Н.С.; Рудевич, Н.В.; Тесик, Ю.Ф.; Пронзелева, Ю.С,; Фурсова, Г.В. Розглянута теорія та практика традиційних і мікропроцесорних релейних захистів для основних елементів систем виробництва й розподілу та електропостачання й електроспоживання електричної енергії. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, що спеціалізуються в області релейного захисту електроенергетичних систем.

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Самойленко, І.О.; Гриб, О.Г.; Запорожець, А.О.; Прончаков, Ю.Л.; Скопенко, В.В.; Карпалюк, І.Т.; Захаренко, Н.С.; Шматько, Н.М. У підручнику викладено теоретичні, методологічні й практичні питання зі створення системи енергоменеджменту підприємтсва, втілення стандартів ISO 50001 і національних стандартів, що регламентують діяльність у сфері енергоменеджменту, а також містять в собі огляд нормативно-правового забезпечення управління енергоефективністю в Україні та бенчмаркингу енергоефективності. Підручних охоплює матеріал, що стосується оцінювання ефективності проектів із енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності. Підручник містить практикум з управління енергоефективністю підприємств. Підручник рекомендовано для студентів, аспірантів і викладів вищих навчальних закладів, науковців, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, інших фахівців у сфері управління енергоефективністю. Матеріал підручника логічно структурований, добре ілюстрований і супроводжується контрольними завданнями в кінці кожного розділу, що дозволить студенту самостійно визначати рівень сформованості його знань та умінь.

Економічна ефективність моніторинга ліній електропередач безпілотними літальними апаратами

Сокол, Є.І.; Резинкіна, М.М.; Гриб, О.Г.; Сендерович, Г.А.; Карпалюк, І.Т.; Грабко, В.В.; Запорожець, А.О.; Томашевський, Р.С.; Старенький, В.П.; Швец, С.В.; Захаренко, Н.С. Монографія присвячена ефективності використання безпільтних літальних паратів в енергетичниї системах, а також впливу електромагнітних полів на обслуговуючий персонал енергетичного комплексу.

Використання безпілотників для підвищення безпеки та ефективності енергетичної системи

Сокол, Є.І.; Резинкіна, М.М.; Гриб, О.Г.; Сендерович, Г.А.; Карпалюк, І.Т.; Грабко, В.В.; Запорожець, А.О.; Васильченко, В.І.; Швец, С.В. Монографія присвячена створенню комплексу методів і засобів їх реалізації, спрямованих на підвищення безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи, а також на підвищення її енергоефективності при використанні безпілотників.

Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об’єктів енергетики

Артемчук В.О., Білан Т.Р., Блінов І.В. та ін. за ред. А.О. Запорожця, Т.Р. Білан. В монографії розглянуті питання розвитку енергетичної галузі України. Проаналізовані методи та моделі керування окремих сегментів ринку електричної енергії. Наведено сучасні методи і засоби моніторингу енергетичних об’єктів на етапах виробництва, транспортування і споживання електричної та теплової енергії. Викладено результати аналізу та візуалізації даних моніторингу стану навколишнього середовища для вирішення задач управління екологічною безпекою об’єктів енергетики.

Information Provision of Diagnostic Systems for Energy Facilities

V.P. Babak, S.V. Babak, M.V. Myslovych, A.O. Zaporozhets, V.M. Zvaritch. The monograph examines the issues of ensuring the operational reliability of energy facilities through the use of modern information provision. Mathematical models of diagnostic signals that arise during the operation of power equipment are analyzed, main results of their characteristics research of are outlined, methods and means of diagnostics of certain types of electric power and heat engineering equipment are considered. For researchers, engineers, as well as lecturers and postgraduates of higher education institutions dealing with diagnostics of technical facilities.

Control of fuel combustion in small and medium power boilers

Zaporozhets A.O., Babak V.P. The monograph deals with the problems of increasing the effi ciency of fuel combustion and reducing emissions of harmful substances in boilers with a capacity of up to 3.5 MW. Approaches for the formation of stoichiometric air-fuel mixtures in boilers are developed. Th e method for indirect determination of the concentration of air components was developed, which allows to increase the metrological characteristics of gas-analyzing devices. Methods, algorithms and programs to automate the combustion control process, while ensuring the reliability of the data, are created. A system for monitoring the fuel combustion process was developed, and it was implemented on the basis of the NIISTU-5 boiler unit.

Control of Overhead Power Lines with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)

Editors: Sokol, Yevgen I., Zaporozhets, Artur (Eds.) This book is devoted to the development of complex methods and means of their implementation with using UAVs aimed for improving the safety and efficiency of the energy system. The scientific problem of complex automated monitoring of the energy system objects with using UAVs has been solved, including the control of its elements in the visible and infrared range, the acoustic spectrum, as well as by the levels of the electric field strength. The scientific foundations of mathematical, physical and statistical modeling of electromagnetic and acoustic fields in the elements of electric power objects of complex spatial configurations have been created, taking into account the possibility of the appearance of such nonlinear processes as corona discharges and breakdowns at long air gaps. Improved methods are proposed for determining the exact location of accidents on power lines using UAVs on the basis of the developed mathematical models and the obtained analytical expressions. Conceptual foundations for the creation of methods and means for monitoring the state of insulation, lightning protection systems and the integrity of the structures of electric power facilities with using UAVs have been formed.

Systems, Decision and Control in Energy II

Editors: Zaporozhets, Artur, Artemchuk, Volodymyr O. (Eds.) This book examines the problems in the field of energy and related fields (chemical, transport, aerospace, construction, metallurgy, engineering, etc.) and consists of 4 subsections: Electrical Engineering, Heat Power Engineering, Cybersecurity and Computer Science & Environmental Safety. In the first section, authors pay attention to contemporary issues related to the development of the electric power industry, electrical engineering, the physics of electrical phenomena and renewable energy sources (such as solar energy and wind energy). The second section is devoted to modern problems in heat power engineering and considers modern means and methods that increase the efficiency and reliability of the functioning of heat power facilities. The third section is devoted to issues of cybersecurity of critical facilities, in particular energy facilities, as well as the development of computer science and the introduction of modern information and measurement systems in the energy sector. The fourth subsection deals with the problems of rational use of natural resources, accounting for emissions of harmful substances, environmental issues at energy facilities, as well as the development of a methodology for environmental safety. The book includes 21 chapters. A book is for researchers, engineers, as well as lecturers and postgraduates of higher education institutions dealing with issues of control, diagnosis and monitoring of energy facilities.

Environmental Control for Ensuring Cities Safety

Authors: Gulevets, D., Zaporozhets, A., Isaienko, V., Babikova, K. This proceedings book is devoted to the development of environmental analysis of the surface layer of atmospheric air and green areas of urbanized areas. The analysis of scientific and methodological developments for assessing the level of environmental safety of urbanized areas, taking into account the influence of chemical and physical factors, is carried out. The choice of criteria for assessing the ecological state of the surface layer of atmospheric air is theoretically substantiated. The hazard index of the surface layer of atmospheric air, taking into account the influence of chemical and physical factors, and a method of its visual representation are proposed. An assessment of the environmental risk of the influence of the surface layer of the atmosphere was carried out. A quantitative assessment of the energy balance of the green zone is carried out for Kyiv city (Ukraine). Schemes for informing the population about the ecological state of air in real time are developed. The book is for researchers, engineers, as well as lecturers and postgraduates of higher education institutions dealing with issues of atmospheric pollution, ecological safety and urbanization.

Systems, Decision and Control in Energy I

Editors: Babak, Vitaliy P., Isaienko, Volodymyr, Zaporozhets, Artur (Eds.) This book examines the problems in the field of energy and related areas (including chemistry, transport, aerospace, construction, metallurgy and engineering) that Ukrainian scientists are currently investigating. The research presented focuses on ensuring the operational reliability, durability and safety of energy equipment, as well as the development of control, diagnostics and monitoring systems in the energy sector. Further, the book explores the ecological consequences of energy facilities , particularly environmental pollution in large cities and industrial areas. Written mainly by representatives of the Council of Young Scientists of the Department of Physical and Technical Problems of Energy at the NAS of Ukraine, it is intended for researchers and engineers, as well as lecturers and postgraduates at higher education institutions interested in the control, diagnosis and monitoring of energy facilities.

Diagnostic Systems For Energy Equipments

Authors: Babak, V., Babak, S.V., Myslovych, M.V., Zaporozhets, A., Zvaritch, V.M. This book examines key issues in ensuring the operational reliability of energy facilities. In this regard, it analyzes mathematical models of diagnostic signals that arise during the operation of power equipment; reviews the main findings of research into their characteristics; presents diagnostics methods for selected types of electric power and heat engineering equipment; and covers a range of diagnostic and monitoring systems and devices for power equipment. Given its scope, the book offers a valuable resource for researchers, engineers and specialists, as well as instructors and graduate students at institutions of higher learning.