Аналітика

Огляд проблем молодіжної політики в центральних областях України

Учасники проекту “Студії політичної освіти” разом із експертами Центру суспільних досліджень проаналізували стан молодіжної політики в обласних центрах Полтавської, Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей.

Предметами досліджень стали цільові програми, а також видатки місцевого бюджету.

Полтава

У Полтаві діє міська комплексна програма “Молодь Полтави” на 2016-2020 роки

На фінансування програми  у 2018 році передбачено 2,7 млн грн, у 2019 році – 3.8 млн. грн, у 2020  – 5,4 млн. грн.

У 2018 році Програма передбачає 392 тис. грн. видатків у напрямі національно-патріотичного виховання, 196 тис. грн. на підтримку громадських ініціатив та розвиток громадянського суспільства. 109 тис. грн на формування здорового та безпечного способу життя. Зайнятість молоді – 192 тис. грн., Підтримка обдарованої молоді – 882 тис. грн., Соціальний захист та підтримка соціальних ініціатив молоді – 294 тис. грн., Організація змістовного дозвілля 235 тис. грн., Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових спільнот -58 тис. грн. Забезпечення проведення моніторингу програми та формування інформаційного простору – 411 тис. грн.

В цілому програма охоплює всі найбільш вагомі сфери молодіжної політики, а обсяги фінансування, закріплені в програмі дозволяють ефективно її реалізувати.

Також у Полтаві діють Міська програми соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді м. Полтави на 2016–2018 роки, яка у 2018 році фінансувалася на суму 391 тис. грн.  та Програма забезпечення молоді житлом у м. Полтава на 2018–2022 роки. Однак у міському бюджеті, розміщеному на офіційному сайті міста, не виявлено рядка на фінансування цієї програми.

Також у листопаді прийнято “Міську програму соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді м. Полтави на 2019–2021 роки”. Головним виконавцем програми є центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. На жаль, розділ національно-патріотичного виховання у цій програмі не відповідає Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженій Указом Президента України. По суті, заходи з національно-патріотичного виховання зводяться до залучення молоді до заходів з нагоди Дня Перемоги та для визволення від фашистських загарбників. Положення програми потребують внесення змін, оскільки не відповідають на виклики, які постали перед українським суспільством з початком агресії Російської Федерації, яка розпочалася у 2014 році.

Черкаси

У місті Черкаси діє Програма підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2017-2021 роки.

В рамках Програми здійснюється утримання закладу культури молодіжного спрямування – Черкаського міського Палацу молоді.

На заходи із реалізації молодіжної політики передбачено такі показники (у тисячах гривень)

2018201920202021
405,0426,0448,0471,0

Значно більше фінансування передбачене на утримання міського палацу молоді

20172018201920202021
1940,52097,72213,12250,02350,0

Сама програма містить перелік із 16 напрямів роботи, однак не містить обсягів фінансування за конкретними пріоритетами. Сам обсяг фінансування програми є недостатнім.

Варто зазначити, що за відгуками молоді Черкас, діяльність палацу молоді є малооефективною. Фактично це перейменований “палац піонерів”, який займається гуртковою роботою для учнів шкільного віку. У місті відсутній сучасний молодіжний центр, який би діяв на основі типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1014. В місті діє Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр, однак він фінансується із обласного бюджету.

Вінниця

У бюджеті 2018 року передбачено створення Вінницького молодіжного центру на 1 млн. грн. Цікаво, що ідея створення центру виникла в рамках конкурсу проектів  “Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці”

У місті діє програма «Місто молодих» на 2016 – 2020 роки, затверджена рішенням  міської ради від 30.10.2015 №2319 (зі змінами). У 2018 році, згідно рішення про міський бюджет на фінансування програми передбачено 6,995 млн. грн.

Програма передбачає комплекс заходів за такими напрямами: здоровий та безпечний спосіб життя, забезпечення умов для самоорганізації молоді з особливими потребами, зайнятість молоді, громадянськість та патріотизм, підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді. Тобто програма охоплює всі сфери молодіжної політики. Обсяг фінансування на її реалізацію є достатнім. Недоліком є відсутність визначених обсягів фінансування за кожним напрямом у додатку до рішення міської ради.

Також слід зазначити, що у Вінниці діє Програма «Військово-патріотичного виховання молоді та організація підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України в м. Вінниці на 2018-2022 р.р.». Програма передбачає видатки на суму 761 тис. грн. у 2018 році і зорієнтована на роботу із молоддю призовного віку.

Кропивницький

У місті діє програма “Молодь” на 2018-2020 роки.

На 2018 рік передбачено фінансування 655 тис. грн. На 2019 рік – 761 тис. грн., на 2020 – 799 тис. грн.

Цікаво, що програма включає в себе такий напрям як організація сезонних громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час та молодих людей, які перебувають на обліку як безробітні.

Також програма включає напрями: Освітньо-виховні заходи, Культурологічні заходи, Національно-патріотичні заходи, Соціальна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі дітей, батьки яких брали участь в АТО).

Комплекс заходів є достатньо широким, однак необхідно посилити участь громадських об’єднань у реалізації молодіжної політики. Для цього необхідно запровадити міський конкурс проектів та передбачати фінансування на нього в обсязі не менше 1 млн. грн.
Також варто збільшити обсяг фінансування програми за існуючими напрямами.

Залишити відповідь